Porozumienia z nadleśnictwami podpisane

11 lutego starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa. Nadleśnictwo Czerwony Dwór reprezentował nadleśniczy Mariusz Kimszal, Nadleśnictwo Gołdap nadleśniczy Grzegorz Jejer, a Nadleśnictwo Olecko nadleśniczy Zbigniew Piotr Poniatowski. Aneksy są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.

Comments are closed.