Porozumienia z nadleśnictwami podpisane

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali dziś aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór reprezentował nadleśniczy Jarosław Kowalewski, Nadleśnictwo Gołdap nadleśniczy Daniel Chochulskir, a Nadleśnictwo Olecko nadleśniczy Zbigniew Poniatowski.

Aneksy są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.

Comments are closed.