Porozumienia z nadleśnictwami podpisane

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali dziś aneksy do porozumień w sprawie powierzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Nadleśnictwo Czerwony Dwór reprezentował nadleśniczy Jarosław Kowalewski, Nadleśnictwo Gołdap nadleśniczy Daniel Chochulski, a Nadleśnictwo Olecko nadleśniczy Zbigniew Poniatowski.

Aneksy są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.

 

 

 

Comments are closed.