Porozumienia z nadleśnictwami podpisane

Starosta gołdapski Marzanna Wardziejewska oraz nadleśniczowie trzech nadleśnictw podpisali dziś aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa.
Nadleśnictwo Czerwony Dwór reprezentował nadleśniczy Mariusz Kimszal, Nadleśnictwo Gołdap nadleśniczy Daniel Chochulski, a Nadleśnictwo Olecko nadleśniczy Zbigniew Piotr Poniatowski.
Aneksy są podpisywane corocznie ze względu na zmiany nadzorowanej przez nadleśnictwa powierzchni leśnej oraz stawki za nadzór.
 
Starosta gołdapski przy stole w sali sesyjnej podpisuje aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa z nadleśniczymi trzech nadleśnictw: Gołdap, Olecko i Czerwony Dwór.
Nadleśniczowie trzech nadleśnictw: Gołdap, Olecko i Czerwony Dwór podpisują aneksy do porozumień w sprawie nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Comments are closed.