Porozumienia podpisane

W dniu dzisiejszym w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki, starosta gołdapski Marzanna Marianna Wardziejewska i wicestarosta Andrzej Ciołek podpisali porozumienia w sprawie realizacji trzech projektów złożonych przez Powiat Gołdapski. Pierwszy z nich to kontynuacja projektu „ON, TY I JA RAZEM NA SZLAKU BEZPIECZEŃSTWA POWIATU GOŁDAPSKIEGO- II EDYCJA”, który Starostwo zrealizuje wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi. Wartość projektu to 151.955,00 zł, z czego dotacja wyniesie 98.635,00 zł. Drugi projekt pn. „Bezpieczeństwo fundamentem przyszłości” Starostwo zrealizuje wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi. Jego wartość to 111.880,00 zł, z czego dotacja wyniesie 97.730,00 zł. Trzeci projekt nosi nazwę „Ochrona pieszych dzięki aktywnym znakom na drodze powiatowej nr 4812- ul. Kościuszki w Gołdapi” Starostwo Powiatowe zrealizuje wspólnie z Zarządem Dróg Powiatowych w Gołdapi. Wartość projektu to 89.900,00 zł, z czego wartość uzyskanego dofinansowania to 79.050,00 zł. Łączna kwota dofinansowania to 275.415,00 zł. Równolegle z podpisaniem porozumień odbyło się spotkanie koordynatorów odpowiedzialnych za realizację zaplanowanych działań. Projekty dofinansowano z programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020.

Comments are closed.