Ponad 100 tysięcy dla powiatu gołdapskiego

W dniu dzisiejszym, w Warmińsko – Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim  w Olsztynie starosta gołdapski Andrzej Ciołek podpisał porozumienie. Dotyczy ono udzielenia wsparcia finansowego na realizację dwóch projektów w ramach rządowego „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”. Łączna kwota dofinansowanych przez MSWiA działań na terenie naszego województwa wynosi ponad 535 tysięcy złotych, z czego ponad 107 tys. trafi do naszego powiatu. 

Przypomnijmy, że z województwa warmińsko-mazurskiego zakwalifikowało się 12 projektów, z czego aż dwa z powiatu gołdapskiego. Pierwszy z nich to kontynuacja znanego już projektu „DOM, czyli Dzielnicowy Oddany Mieszkańcom etap II”, które Starostwo realizuje wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Gołdapi (dotacja w wysokości 48.680 zł). Drugi projekt pn. „Razem pod parasolem prawa” Starostwo przygotowało wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi, w ramach priorytetu Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży (dotacja w wysokości 58.770 zł). Realizacja projektu pozwoli zaszczepić w młodych osobach chęć do sportu, aktywności fizycznej i społecznej oraz zmotywować do nauki, ograniczając  tym samym niepożądane zjawiska patologiczne w ich rodzinach i środowisku rówieśniczym.

Fot. Kamil Olszewski

Comments are closed.