Policjanci na targach pracy zachęcali do służby w Policji

Jak zostać policjantem, jakie warunki trzeba spełnić, jakie są wymagania. O tym informowali zainteresowanych policjanci oraz pracownicy Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi na odbywających się IV Targach Pracy i Edukacji zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gołdapi. Zainteresowanie pracą w policji było bardzo duże … niezależnie od wieku osób

Kolejna edycja Targów Pracy i Edukacji, które odbyły się wczoraj (19.03.2019 r.) w powiecie gołdapskim przyciągnęła dużą liczbę osób szukających zatrudnienia. Oczywiście w targach nie mogło zabraknąć oferty zatrudnienia w Policji. Pracownicy i mundurowi z gołdapskiej komendy przygotowali specjalne stoisko, przy którym można było uzyskać informację o warunkach służby, a także wymaganiach, które trzeba spełnić. Osoby zainteresowane otrzymały również przygotowane wcześniej materiały promocyjne (informatory, notesy, zakładki). Młodzi ludzie głównie uczniowie szkół ponadgimnazjalnych wykazywali spore zainteresowanie kryteriami pracy, uposażaniem jak i warunkami wstąpienia do służby. Na pytania młodzieży odpowiadali: mł. insp. Sylwester Symonowicz, nadkom. Marcin Wysocki, sierż. szt. Anna Barszczewska oraz Anna Smolska z  Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi.

Targi stanowiły również doskonałą okazję do promowania bezpieczeństwa na drodze. Zgodnie z zasadą, że zawsze i wszędzie warto promować bezpieczne zachowania przy naszym stoisku nie mogło zabraknąć elementów odblaskowych, które cieszyły się szczególnym uznaniem wśród uczestników.

PRZYPOMINAMY – SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:

  • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
  • nie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
  • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
  • korzystający z pełni praw publicznych
  • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
  • dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Rekrutacja do służby w Policji odbywa się w sposób ciągły, zatem dokumenty można składać w dowolnym terminie. Wszelkie szczegółowe informacje na temat niezbędnych formalności i warunków przyjęć można uzyskać odwiedzając m. in. strony internetowe miejscowych komend Policji.

Red. KPP w Gołdapi

Comments are closed.