Podziękowania i gratulacje na sesji Rady Powiatu

O godzinie 12:00 rozpoczęła się sesja Rady Powiatu w Gołdapi. Starosta Marzanna Wardziejewska, wicestarosta Andrzej Ciołek i przewodnicząca Rady Powiatu Anna Falińska złożyli oficjalne podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz powiatu gołdapskiego, przechodzącym na emeryturę: pani Halinie Karpińskiej – dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi i panu Leszkowi Kowalewskiemu – dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Gołdapi. Serdeczne gratulacje otrzymała pani Grażyna Mentel, która z początkiem sierpnia objęła stanowisko dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gołdapi. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Comments are closed.