Podsumowano działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej powiatu gołdapskiego w 2017 roku

Pod koniec lutego, w obecności warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego PSP  st. bryg. Bogdana Wierzchowskiego odbyła się narada podsumowująca działalność Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi w 2017 roku. W spotkaniu udział wziął również starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Odprawę otworzył komendant powiatowy PSP w Gołdapi mł. bryg. Wojciech Szczepanik. Podsumowania ubiegłego roku  dokonał zastępca  komendanta st. kpt. Kamil Pawlukanis. W 2017r. strażacy podjęli 505 interwencji, to o 41 więcej niż w roku poprzednim. Spadła znacznie ilość pożarów  (w 2016 roku – 160, w 2017 -111), wzrosła niestety ilość fałszywych alarmów.

Zastępca komendanta przedstawił również plany na rok 2018. Jednym z najważniejszych zamierzeń jest kolejny etap modernizacji Komendy Powiatowej PSP w Gołdapi na kwotę 1,6 mln zł.

 

Comments are closed.