Podsumowanie projektu

25 sierpnia 2015 r. odbyło się podsumowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Bezpośrednie wsparcie procesu doskonalenia nauczycieli z powiatu gołdapskiego” realizowanego przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gołdapi.
W konferencji, prowadzonej przez koordynatora projektu Monikę Bogdan, uczestniczyli m.in. starosta gołdapski Andrzej Ciołek, warmińsko – mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska, wicewojewoda warmińsko-mazurski Grażyna Kluge, wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda, senator Marek Konopka, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gołdapi Bożena Winnicka, radni gminni i powiatowi, oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu – dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz nauczyciele.
Projekt realizowany był od 10 stycznia 2014 r. i wzięło w nim udział prawie 300 nauczycieli i pedagogów. Wsparciem objęto 3 przedszkola, 9 szkół podstawowych, 3 gimnazja, 1 liceum, 1 technikum, 1 zasadniczą szkołę zawodową. W ramach działań projektowych opracowano Powiatowy Program Wspomagania, przeprowadzono cykl wspomagania doskonalenia w szkołach i przedszkolach (m.in. wykłady, warsztaty, konsultacje) oraz utworzono i prowadzono lokalne sieci współpracy i samokształcenia.

Prócz wystąpień zaproszonych gości w programie spotkania znalazły się prezentacje dobrych praktyk przedstawicieli placówek biorących udział w projekcie oraz wykład Pani Lidii Błachnio „Sukces niejedno ma imię”.
Starosta podczas swojego wystąpienia uhonorował słowami ogromny wkład pracy w realizację tego projektu przez Ewę Bożenę Winnicką oraz cały zespół projektowy: „Dziękuję wspaniałemu zespołowi projektowemu z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej za ogromne zaangażowanie w pracy przy realizacji projektu: za pracę z uczestnikami projektu, za rzetelne realizowanie powierzonych obowiązków i relacjonowanie informacji o działaniach podejmowanych w projekcie, które promowały projekt, jednostkę, a przede wszystkim nasz powiat gołdapski. Do tego jak ważny jest ten projekt i o jego doniosłości nie trzeba nikogo przekonywać, ponieważ to kadra pedagogiczna stanowi znaczącą, liczną i cenną grupę w naszym środowisku. Składam Państwu serdeczne podziękowania za aktywny udział w naszym projekcie, za ogromne zaangażowanie z Państwa strony. Państwa udział w naszym projekcie przyczynił się w ogromnej mierze do sukcesu tego projektu za co wyrażam ogromną wdzięczność i podziękowanie. Niech Państwa udział w projekcie będzie trwałym, budzącym zaufanie rezultatem. Liczę na to, że działania z zakresu aktywnej integracji i wymiany doświadczeń będą kontynuowane w kolejnych latach”.
Zarówno dyrektorzy, jak i nauczyciele są zdania, że różnorodne działania realizowane w ramach pilotażowego projektu wpłynęły na podniesienie jakości pracy ich szkoły/przedszkola.
Projekt opiewał na kwotę 656 398,97 zł i został w całości sfinansowany ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego.

[Not a valid template]

Comments are closed.