Podsumowania roczne w jednostkach OSP

Początek roku to doskonała okazja do podsumowań. Z tego tytułu w lutym odbyły się zebrania sprawozdawcze jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej działających na terenie naszego powiatu. W kilku spotkaniach uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, będący zarazem Prezesem Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Gołdapi.

W czwartek, 2 lutego swoją działalność podsumowali strażacy z OSP Czarne, OSP Pluszkiejmy i OSP Żytkiejmy. Następnego dnia spotkali się druhowie z OSP Cisówek, OSP Czerwony Dwór, OSP Błąkały i OSP Dubeninki. W sobotę, 4 lutego podsumowania dokonano w OSP Banie Mazurskie. W poniedziałek, 6 lutego w OSP Surminy i OSP Żabin, a we wtorek w OSP Lisy i OSP Grodzisko.

Jednostki przedstawiły sprawozdania z działalności, podsumowały swoje osiągnięcia oraz wykonanie budżetu za 2016 rok. Omówiono również plany i potrzeby jednostek na rok obecny.

Doroczne spotkania są również doskonałą okazją do złożenia podziękowań wszystkim strażakom, za ich profesjonalną służbę i dobrą pracę. Takie wyrazy uznania miały miejsce również w tym roku. Ponadto na sprawozdaniu OSP Banie Mazurskie, starosta gołdapski szczególne podziękowania skierował do dh Alojzego Danowskiego. W dowód uznania za zaangażowanie i doskonałą, wieloletnią współpracę na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie gołdapskim wręczył druhowi pamiątkową statuetkę Floriana.

[Not a valid template]

 

Comments are closed.