PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ POWIATU

Uprzejmie przypominamy, iż Zarząd Powiatu w Gołdapi ogłosił pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność powiatu.

Nieruchomość składa się z działek nr: 671/8 o powierzchni 0,2550 ha, 671/10 o powierzchni 0,0541 ha i 671/12 o powierzchni 0,4829 ha, na której posadowione są następujące budynki: budynek po byłej chlewni, budynek po byłej kotłowni oraz budynek po byłym magazynie. Nieruchomość położona jest przy ul. Lipowej miasto Gołdap.

Cena wywoławcza nieruchomości – 303.213,00 zł

Wadium – 30.322,00 zł

Wadium wnoszone w pieniądzu, należy wpłacić przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Gołdapi (liczy się data wpływu na konto) BGŻ BNP PARIBAS Oddział w Gołdapi nr rachunku: 51 2030 0045 1110 0000 0228 1500, najpóźniej do dnia 31 lipca 2018 roku włącznie.

Przetarg odbędzie się 3 sierpnia 2018 roku o godzinie 1200 w pokoju numer 19 Starostwa Powiatowego w Gołdapi przy ul. Krótkiej 1

Więcej informacji można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Gołdapi pokój nr 20 lub pod numerem telefonu 87 615-44-25 oraz pod adresem: http://bip.powiatgoldap.pl/5166/zarzad-powiatu-w-goldapi-oglasza-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-na-sprzedaz-nieruchomosci-stanowiacej-wlasnosc-powiatu.html

 

Comments are closed.