Pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu ZPP

W dniach 6 – 7 lutego w Jasionce k. Rzeszowa odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich. W spotkaniu uczestniczył  starosta gołdapski Andrzej Ciołek, członek Komisji Rewizyjnej ZPP. Obradom przewodniczył prezes Zarządu ZPP Ludwik Węgrzyn. Gośćmi spotkania byli wiceminister edukacji Teresa Wargocka, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart i podkarpacki kurator oświaty Małgorzata Rauch.

Dyskutowano głównie o prawie oświatowym i pozycji samorządu terytorialnego w świetle dokonanych i proponowanych zmian legislacyjnych. Omówiono szereg zmian, m.in. w kształceniu specjalnym i zawodowym. Poruszono kwestie planowanych zmian w poradniach psychologiczno – pedagogicznych. Ponadto podczas obrad rozmawiano o reformie powiatowych urzędów pracy, perspektywach zmian w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym i zmianach ustawy o pracownikach samorządowych.

Podczas posiedzenia przedstawiono również informację o działalności ZPP pomiędzy stacjonarnymi posiedzeniami Zarządu.

Więcej informacji z posiedzenia pod adresem:

http://wartowiedziec.pl/serwis-glowny/aktualnosci/40984-echa-z-posiedzenia-zarzadu-zpp-w-jasionce

 

[Not a valid template]

Comments are closed.