PFRON uruchomił pomoc finansową na inwestycje dotyczące zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, iż Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w porozumieniu z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nową formę wsparcia.

Cel obszar A programu:

Przystosowanie części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych zarządzanych przez gminy, towarzystwa budownictwa społecznego, wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe zapewniające dostępność do lokali mieszkalnych osób niepełnosprawnych zamieszkujących te budynki. Inwestycja ma zapewnić dostępność do co najmniej dwóch lokali, w których mieszkają osoby z niepełnosprawnością narządu ruchu.

Adresaci obszar A programu:

Zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – podmioty uprawnione do reprezentowania i podejmowania zobowiązań finansowych w zakresie prowadzenia inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Dofinansowanie może wynieść nawet 165 000 zł.

Wnioski można składać od 1 października do 30 listopada 2019 r. do Oddziałów terenowych PFRON tj. Oddział Warmińsko – Mazurski PFRON ul. A. Mickiewicza 21, 10-508 Olsztyn te.: sekretariat: (89) 72 29 000, System Obsługi Dofinansowań i Refundacji: (89) 722 90 21, (89) 722 90 31, (89) 722 90 34, e-mail: olsztyn@pfron.org.pl

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: http://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/program-wyrownywania-roznic-miedzy-regionami-iii-w-2019-roku/obszar-a-programu/

Comments are closed.