Pamiątka regionu Warmii i Mazur 2020

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zaprasza do udziału w konkursie „Pamiątka regionu Warmii i Mazur”
Celem konkursu jest pozyskanie pamiątki turystycznej służącej promocji regionu. Praca ma nawiązywać do charakterystyki regionu, a także jego dziedzictwa kulturowego.
Zwycięzcom zostaną przyznane nagrody w wysokości:

I nagroda – 5 000 zł
II nagroda – 3 000 zł
III nagroda – 2 000 zł

Ostateczny termin składania prac upływa 30 czerwca 2020 r.


Regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszeniową znajdują się na stronie www.warmia.mazury.pl w zakładce Turystyka i promocja.

Comments are closed.