Otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego

Informujemy, iż ruszył nabór wniosków na zadania publiczne Powiatu Gołdapskiego z zakresu prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Powiatu Gołdapskiego.

Więcej informacji :

https://bip.powiatgoldap.pl/5776/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-zadania-publiczne-powiatu-goldapskiego-z-zakresu-prac-konserwatorskich-restauratorskich-lub-robot-budowlanych-p.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2HuzVgTHZ3v6B46mAB-GhpSbBfbVeYrxfr5ghqDfm3VKHrjKUPT9_v3jg_aem_mIigugr6reTEgUpYEcmfog

Comments are closed.