Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: ,,Prowadzenie dwóch całodobowych placówek opiekuńczo -wychowawczych typu socjalizacyjnego łączących zadania o charakterze interwencyjnym”

Załączniki

Comments are closed.