Otwarcie nowej Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach

Kolejna inwestycja w powiecie gołdapskim zrealizowana.

Dziś o godzinie 11:00 Mszą Świętą w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Dubeninkach rozpoczęto uroczystości związane z otwarciem nowej Placówki Straży Granicznej w Dubeninkach. Następnie o godzinie 12:15 rozpoczęła się oficjalna część obchodów zakończona symbolicznym przecięciem wstęgi oraz prezentacją nowo powstałych obiektów. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło starosty gołdapskiego Marzanny Marianny Wardziejewskiej oraz wicestarosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka, którzy wyrazili przekonanie, iż oddanie do użytku nowej Placówki Straży Granicznej wpłynie pośrednio na zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Dubeninki i całego powiatu gołdapskiego. A sama realizacja inwestycji zapewni funkcjonariuszom godne warunki służby, co przełoży się na jeszcze efektywniejsze wykonywanie codziennej pracy, pełnej wyzwań i poświęceń.

zdjęcia dzięki uprzejmości: M. Słapik

  • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatru...

    27 stycznia, 2023
  • Życzenia z okazji światowego dnia celnictwa

    Światowy Dzień Celnictwa

    26 stycznia, 2023