Ostatni ,,leśni” Suwalszczyzny. Oddział ,,Bladego”-Budryna

7 maja 2018r. w Zespole Placówek Edukacyjno – Wychowawczych  gościliśmy  Krystynę Witkowską –  autorkę książki o żołnierzach wyklętych  działających na Suwalszczyźnie, a także  w powiatach augustowskim, gołdapskim, oleckim i  przejściowo w powiecie węgorzewskim, giżyckim i ełckim.            

W spotkaniu wzięli udział nasi uczniowie i zaproszeni goście: Grażyna Senda  wicestarosta powiatu gołdapskiego, dyrektor ZPE-W Anna Kuskowska, uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 3 z wychowawcami, gimnazjaliści i uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 5 z wicedyrektorem Jarosławem Żukowskim.

Autorka książki ,,Ostatni ,,leśni” Suwalszczyzny” opowiadała o tragicznych losach żołnierzy niezłomnych, dwuletnich badaniach dokumentów źródłowych i rozmowach z żyjącymi wówczas uczestnikami tamtych wydarzeń. W miejscowości Rudzie, nieopodal Gołdapi  zginął należący do oddziału Franciszek Witkowski, który był spokrewniony z rodziną autorki. Krystyna Witkowska zachęcała słuchaczy do ,, poznawania  przeszłości, do której wracać  trzeba, bo nie wolno pozwolić, by prawda o losach osób związanych z antykomunistycznym podziemiem – eliminowana i zakłamana – nadal miała być przemilczana”.

Red. ZPEW w Gołdapi

Comments are closed.