Organizacje Pozarządowe Województwa Warmińsko-Mazurskiego – otwarty konkurs

Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i innych uprawnionych podmiotów na realizację zadań Samorządu Województwa w roku 2017 w następujących zakresach:

1) edukacja i promocja zdrowia publicznego

2) rozwój kultury fizycznej

3) integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

4) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

5) kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

6) rozwój turystyki

7) aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich

8) pomoc społeczna

9) profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie

10) wzmacnianie potencjału twórczego, aktywności obywatelskiej i kompetencji społecznych młodzieży

11) rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu

12) integracja środowisk kombatanckich

13) upowszechnianie i ochrona praw konsumenta

14) żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego

 

LINK DO OGŁOSZENIA: http://bip2.warmia.mazury.pl/kategoria/48/organizacje-pozarzadowe-otwarte-konkursy-ofert.html

Terminy składania ofert: do 29 grudnia 2016 (na wybrane zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej“); do 13 stycznia 2017 (wszystkie zadania z wyjątkiem wybranych zadań z zakresu rozwoju kultury fizycznej); do 31 stycznia 2017 (pozostałe zadania z zakresu rozwoju kultury fizycznej).

Spotkania informacyjne odbędą się w Ełku (8 grudnia, godz. 15, sala konferencyjna Urzędu Miasta), Elblągu (3 stycznia 2017 r., godz. 15 w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim – ul. Stary Rynek 25) i Olsztynie (4 stycznia 2017 r., godz. 14 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1 – sala 420, III piętro). Dla składających oferty do 29 grudnia – spotkanie w Olsztynie (godz. 14 w WM Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli, ul. Głowackiego 17, sala 208)“.

Informacji udziela Biuro Dialogu Społecznego i Pożytku Publicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie: tel. 89 512 58 75 (Mariusz Katarzyński), 89 512 58 76 (sekretariat Biura).

Comments are closed.