Olimpiada Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla

Uniwersytet Gdański wraz z partnerami – Fundacją Lecha Wałęsy i Gminą Czersk, organizuje od roku szkolnego 2017/2018 Olimpiadę Wiedzy o Laureatach Pokojowej Nagrody Nobla.

Głównym celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów oraz tworzenie warunków do pogłębiania przez nich wiedzy i umiejętności z zakresu historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

Harmonogram Olimpiady zakłada przeprowadzenie I etapu (szkolnego) do 28 września 2017 roku. Kolejne etapy olimpiady będą odbywały się w odstępie jednego miesiąca tak, aby laureat został wyłoniony do końca listopada. Finał Olimpiady zostanie przeprowadzony w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku. Zakres materiału jest szeroki i z tego względu informacja do uczniów powinna trafić przed wakacjami, aby mieli czas na przygotowanie się do I etapu. Prosimy Dyrektorów szkół o przekazanie tej informacji nauczycielom historii i WOS, a tych z kolei o przekazanie jej uczniom, którzy chcieliby wziąć udział w Olimpiadzie. W załącznikach znajdują się: wykaz lektur oraz regulamin olimpiady.

Napięty harmonogram przebiegu Olimpiady wynika z faktu, iż jedną z przewidywanych nagród dla laureata i jego opiekuna jest wyjazd do Oslo w dniu 10 grudnia 2017 r. na uroczystość wręczenia Pokojowej Nagrody Nobla lub inną imprezę jej towarzyszącą. Przewidujemy także, że główną nagrodą tej Olimpiady, oprócz wyjazdu i nagród rzeczowych, będzie indeks Wydziału Historycznego lub Politologii Uniwersytetu Gdańskiego.

Prosimy Dyrektorów szkół, aby zachęcili uczniów do udziału w Olimpiadzie i rozważyli możliwość utworzenia w szkołach Komisji Szkolnych lub Międzyszkolnych Olimpiady. Udział w tym przedsięwzięciu będzie miał duże oddziaływanie wizerunkowe i promocyjne.

Wszystkie szczegóły i dokumenty związane z Olimpiadą znajdują się na stronie: www.olimpiada-noblowska.pl

Regulamin Olimpiady Noblowskiej ostateczny – 30.05.2017

wykaz lektur

Comments are closed.