Ogólnopolski Konkurs Hejter, hacker, e-obywatel

Senacki Zespół Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym organizuje konkurs „Hejter, hacker, e-obywatel”.

Konkurs odbywać się będzie pod patronatem Marszałka Senatu, a jego finał będzie miał miejsce w Senacie 4 grudnia 2017 r., w trakcie seminarium w formacie Trójkąta Weimarskiego.

Celem konkursu adresowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych jest popularyzacja wiedzy o zjawiskach w cyberprzestrzeni, bezpieczeństwie w sieci i roli obywatela w budowaniu e-demokracji. Konkurs będzie również sprzyjał podnoszeniu świadomości obywatelskiej wśród młodego pokolenia Polaków.

Zadaniem uczestnika konkursu jest napisanie pracy pisemnej, mającej cechy gatunkowe eseju, której treść odpowiada tematowi konkursu. Prace powinny być przesłane organizatorowi  do 15 października 2015 r. w dwóch wersjach:

  • w wersji papierowej na adres: Biuro Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa z dopiskiem konkurs – „Hejter, Hacker, e-obywatel” wraz z danymi zawierającymi: imię i nazwisko autora, nazwę oraz adres placówki szkolnej;
  • w wersji elektronicznej na adres: bss@senat.gov.pl.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie Senatu RP.

Regulamin konkursu:

regulamin1

Comments are closed.