Ogólnokrajowy konkurs „Turystyczna rodzinka”

Ogólnokrajowy konkurs „Turystyczna rodzinka” organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. 

Rodzinna turystyka ściśle wiąże się z budowaniem i wzmacnianiem więzi, pogłębianiem wzajemnych relacji oraz kształtowaniem cech i postaw pożądanych w życiu rodzinnym i społecznym. Szczególną formą aktywności ruchowej, w której może uczestniczyć cała rodzina, są różne formy turystyki aktywnej i kwalifikowanej.

Ideą konkursu jest promocja spędzania czasu wolnego przez rodziny w sposób aktywny; zachęcenie rodzin do wspólnego systematycznego uprawiania turystyki i krajoznawstwa w różnych formach; kształtowanie prozdrowotnego stylu życia; popularyzacja krajoznawstwa i „Małych Ojczyzn” oraz kształtowanie zachowań proekologicznych.

W wydarzeniu mogą wziąć udział rodziny (min. 1 dorosły, 1 dziecko), mile widziane rodziny wielopokoleniowe, wspólnie uprawiające turystykę. Zgłoszenia przyjmowane są do 30 lipca 2015 roku. Następnie do 30 grudnia 2015 roku odbędzie się przynajmniej osiem wycieczek pieszych, kolarskich, kajakowych.
Uczestnicy mają za zadanie opisać przebieg każdej wycieczki, potwierdzić ich przebieg w obiektach zlokalizowanych na trasie i w ciekawy sposób przedstawią go w przygotowanym przez siebie Dzienniczku Wypraw Rodzinnych.

 

Comments are closed.