Ogłoszenie z dnia 9 maja 2018 r. o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: „Prowadzenie całodobowej placówki opiekuńczo -wychowawczej typu socjalizacyjnego łączącej zadania o charakterze interwencyjnym”

Ogłoszenie z 09.05.18 r. o naborze na członków komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspieran

: 152.78 KB

Formularz zgłoszeniowy na kandydata na członka komisji konkursowej

: 37.5 KB

Comments are closed.