Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 2778) Starosta Gołdapski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zawarcia umowy.

 1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:
  Powiat Gołdapski, ul. Krótka 1, 19-500 Gołdap
 2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:
  Organizator planuje dokonać wyboru operatora w trybie bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust.l pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym.
 3. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnych lub sieci komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy: 3.1. Rodzaj transportu
  Publiczny transport zbiorowy w zakresie powiatowych przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
  3.2. Sieć komunikacyjna
  Sieć komunikacyjna organizowana przez Powiat Gołdapski
 4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym:
  31.12.2024 r.
 5. Przewidywana data rozpoczęcia i czas trwania umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego:
  01.01.2025 r. -31.12.2025 r.
 6. Zmiana informacji:
  Na podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji zawartych w punktach 1-3 i 5.
 7. Publikacja ogłoszenia:
 • Biuletyn Informacji Publicznej,
 • tablica ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gołdapi,
 • strona internetowa Starostwa Powiatowego w Gołdapi

Comments are closed.