Ogłoszenie o konkursie grantowym FIO Warmia Mazury Lokalnie 2016

Lokalna Grupa Działania „WARMIŃSKI ZAKĄTEK” w Partnerstwie z Nidzickim Funduszem Lokalnym, Ełckim Stowarzyszeniem Aktywnych „STOPA”, Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Młodzieży, Stowarzyszeniem „PRZYSTAŃ” ogłasza nabór wniosków na realizację projektów w ramach Programu mikrodotacji FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH WARMIA MAZURY LOKALNIE.
Jego celem jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców województwa warmińsko – mazurskiego, działających w grupach nieformalnych, samopomocowych i młodych organizacji pozarządowych, w życie publiczne poprzez wsparcie inicjatyw oddolnych służącym działaniom na rzecz dobra wspólnego.

Szczegóły w załącznikach:

ogłoszenie FIO wml 2016

Regulamin FIO wml 2016

ZAŁ. 3 – wzór_formularza_wniosków – WERSJA DO WGLĄDU

 

Comments are closed.