OGŁOSZENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi poszukuje firm/osób fizycznych zainteresowanych pozyskaniem materiału drzewnego z przeznaczeniem na opał, poprzez wycinkę zakrzaczeń z pasów drogowych dróg powiatowych oraz zrąbkowania już wyciętych zakrzaczeń składowanych na pasach drogowych.

Wszystkich chętnych zapraszamy do kontaktu z biurem ZDP w Gołdapi przy ul. Gumbińskiej 2a w dni robocze w godzinach 700 – 1500 – tel. 87-615-09-89 lub z osobami funkcyjnymi:

Dyrektor 502-654-240

Kierownik Działu Dróg i Mostów 690-033-318

Comments are closed.