Odznaki Młodego Strażnika Parku 2023 wręczone

12 grudnia 2023 r w Żytkiejmach odbyła się XVII edycja konkursu wiedzy „Młody Strażnik Parku 2023” zorganizowanego przez Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej, przebiegającego w tym roku pod hasłem „Nietoperze”. Wzięło w nim udział 27 uczniów z klas IV-VI z 10 szkół podstawowych powiatu gołdapskiego (ZPO w Baniach Maz., SP w Boćwince, SP w Dubeninkach, SP w Galwieciach, SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 i SP nr 5 w Gołdapi, SP w Lisach, SP w Żytkiejmach). Konkurs prowadzony był w formie turnieju sprawdzającego wiedzę na temat nietoperzy, a także podstawową znajomość walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego Puszczy Rominckiej. Do konkurencji finałowej zakwalifikowało się 6 uczniów. Spośród nich wyłoniono zdobywców I, II i III miejsca, którzy otrzymali odznaki Młodego Strażnika Parku 2023.

Zdobywczyniami odznak Młodego Strażnika Parku 2023 zostały:
I miejsce – Aleksandra Cybulska, SP nr 1 w Gołdapi
II miejsce – Barbara Kacprzyk, SP nr 1 w Gołdapi
III miejsce – Maja Siemieniuk, SP nr 1 w Gołdapi
Wszystkie trzy laureatki to uczennice pani Danuty Boguskiej.

Kolejne miejsca w finale zdobyli:
IV miejsce – Antoni Sakowicz SP nr 2 w Gołdapi
V miejsce – Dominik Łaban SP nr 2 w Gołdapi
VI miejsce – Jakub Plewa SP w Lisach
Uczniów przygotowywała p. Małgorzata Wojciechowska-Gutowska (SP nr 2) oraz p. Kamil Zielepucha (SP Lisy)

Nagrody dla laureatów oraz pozostałych uczestników konkursu ufundowało Starostwo Powiatowe w Gołdapi oraz Park Krajobrazowy Puszczy Rominckiej.

(pkpr)

Comments are closed.