Odznaczona Medalem „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego”

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gołdapi odbyło się wczoraj posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Gołdapi.

Na samym początku spotkania, starosta gołdapski Andrzej Ciołek (będący również prezesem Zarządu) odznaczył przyznanym już wiosną Medalem „Za zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” dh Katarzynę Żelaźniak. Pani Katarzyna na wysokim poziomie realizuje misję na rzecz poprawy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w powiecie gołdapskim. Ponadto to właśnie ona jest głównym pomysłodawcą i osobą zajmującą się krwiodawstwem w OSP Surminy. Dzięki działalności pani Kasi oraz druhów z OSP Surminy od 2015 roku udało się zebrać aż 100 litrów krwi. Gratulujemy wspaniałej inicjatywy.

W dalszej części posiedzenia druhowie zapoznali się m.in. z informacją na temat stanu bezpieczeństwa ppoż., a także przyjęli  plan działalności ZOP ZOSP RP w Gołdapi na rok 2018.

Comments are closed.