Obrady Zarządu Łyna – Ława

20 lutego, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Bartoszycach odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”. W spotkaniu udział wziął starosta gołdapski Andrzej Ciołek.

Podczas obrad zapoznano się z projektem i omówiono sprawozdanie finansowe z działalności  Stowarzyszenia za 2016 rok.

Poruszono również problematykę dotyczącą organizacji dorocznego Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna – Ława 2017. Zamierzeniem organizatorów spływu jest propagowanie zdrowego wypoczynku, promocja walorów krajobrazowych rzeki Łyny i jej dorzecza oraz integracja środowisk przygranicznych.

Zarząd Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława” poprzedziło Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, celem uzupełnienia dokumentów stanowiących załączniki do wniosku o wprowadzenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Comments are closed.