Obradował Zarząd ZPP

Tym razem dwa dni i tym razem w Bochni obradował Zarząd Powiatu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich.
W dniach 30 listopada i 1 grudnia 2015 r. prawie 50 starostów z całej Polski dyskutowało m.in. nad projektem budżetu, algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej czy kontraktowaniem przez szpitale powiatowe usług medycznych w 2016 r.
Starostowie podzielili się problemami związanymi z oświatą, z jakimi spotykają się w swoich powiatach. Starosta gołdapski zwrócił uwagę na niedoszacowanie subwencji.
Kolejną ważną kwestią, o której dyskutowano na posiedzeniu było finansowanie szpitali powiatowych. Starostowie postanowili spotkać się z nowym ministrem zdrowia, by omówić problemy.
Drugiego dnia odbyła się dyskusja nad problemami funkcjonowania samorządu powiatowego w perspektywie rozpoczynającej się kadencji Parlamentu. Padła propozycja spotkania z nowymi rządzącymi i przedstawienia problemu skali niedofinansowania powiatów.

Comments are closed.