Obradował Zarząd Łyna-Ława

17 lutego 2016 r. w Bartoszycach odbyło się Zebranie Zarządu Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława”, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek.
Przeanalizowano sprawozdania finansowe z działalności Stowarzyszenia za 2015 rok oraz omówiono zagadnienia związane z organizacją XVI-go Międzynarodowego Spływu Kajakowego Łyna-Ława. Celem spływu jest propagowanie zdrowego wypoczynku, promocja walorów krajobrazowych rzeki Łyny i jej dorzecza oraz integracja środowisk przygranicznych.
Stowarzyszenia Samorządów Przygranicznych Euroregionu „Łyna-Ława” jest to polsko-rosyjskie zrzeszenie społeczności lokalnych. Celem zrzeszenia jest podejmowanie działań mających na celu rozwój gospodarczy samorządów, wspieranie przedsiębiorczości na obszarze jednostek samorządowych i przeciwdziałanie bezrobociu. Celem Stowarzyszenia jest także wspólne rozwiązywanie problemów ekologicznych i z zakresu ochrony środowiska, promowanie dorobku kulturalnego narodów, ich spuścizny kulturowej oraz współczesnych osiągnięć kulturalnych i materialnych. Członkowie zrzeszenia podkreślają konieczność wzajemnego przybliżenia regionów i nawiązanie bliższych stosunków między nimi, integrowanie środowisk lokalnych, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i odrębności.

łyna

Comments are closed.