Obowiązek rejestracji, nabycia, zbycia auta – pod groźbą kary

Wydział Komunikacji i Transportu w Starostwie Powiatowym w Gołdapi przypomina, że od 1 stycznia 2020 r. weszły w życie przepisy przewidujące kary pieniężne w wysokości od 200 do 1000 zł w przypadku niedopełnienia obowiązku:

– zarejestrowania pojazdu używanego sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w terminie 30 dni od dnia jego sprowadzenia,

– zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie nieprzekraczającym 30 dni od dnia przeniesienia prawa własności (np. umowa kupna-sprzedaży, darowizny, zamiany, faktura, postanowienie o nabyciu spadku). 

Wysokość naliczenia kary będzie zależeć od zakresu naruszenia prawa, powtarzalności naruszeń i korzyści finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia ustawy.

Należy pamiętać również, że nowe regulacje prawne nie mają zastosowania
do czynności sprzed 1 stycznia 2020 roku.

Comments are closed.