Obchody Dnia Strażaka 2019

4 maja 2019 roku o godzinie 11.00 mszą świętą w kościele pw. Antoniego Padewskiego w Górnem rozpoczęły się obchody Dnia Strażaka w powiecie gołdapskim.  W uroczystym apelu prze remizą miejscowej OSP udział wzięli strażacy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi, strażacy ochotnicy oraz zaproszeni goście, a wśród nich:

– st. bryg. Michał Kamieniecki  – Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie,

– Tomasz Luto – Burmistrz Gołdapi,

– Andrzej Ciołek – Wicestarosta Gołdapski, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi,

– przedstawiciele służb mundurowych, instytucji współpracujących oraz rodziny strażaków.

Nasze święto to wspaniała okazja do wręczenia odznaczeń, wyróżnień oraz awansów na wyższe stopnie służbowe.

Odznaczenia oraz akty nadania wyższych stopni służbowych wręczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Michał Kamieniecki, Komendant Powiatowy PSP w Gołdapi bryg. Wojciech Szczepanik oraz Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Gołdapi dh Andrzej Ciołek.

Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie nadało „Złoty Znak Związku”:

– dh  Kazimierzowi Kazanieckiemu – OSP Górne.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych woj. warmińsko-mazurskiego nadało medale „ Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Złoty Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymał:

– st. kpt. Andrzej Jabłoński,

– dh Krzysztof Sztandera,

Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” otrzymali:

– Tomasz Luto,

– ogn. Norbert Łupiński,

– dh Justyna Żylińska – OSP Dunajek,

– dh Wojciech Bednarz – OSP Grabowo.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski  Powiatu Gołdapskiego nadało odznakę „Wzorowy Strażak”, odznakę otrzymali:

– dh  Łukasz Siebert  –   OSP Górne,

– dh  Konrad Kazaniecki – OSP Górne,

– dh  Mateusz Bućkun – OSP Dunajek,

– dh  Damian Szulgin  OSP Grabowo.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Gołdapi nadało odznakę „Za wysługę lat”, odznakę otrzymali:

– dh Sławomir Ziółkowski           30 lat OSP Górne

– dh Wojciech Misiewicz             30 lat OSP Górne

– dh  Zbigniew Korenkiewicz      20 lat OSP Dunajek

– dh Stanisław Zawadzki            15 lat OSP Górne

– dh Mariusz Ziółkowski            15 lat OSP Górne

– dh Tomasz Kuprajtys              10 lat OSP Górne

– dh Damian Szulgin                 10  lat OSP Grabowo

– dh Robert Kalinowski            10 lat OSP Grabowo

Awanse na wyższe stopnie służbowe otrzymali:

ASPIRANT:

mł. asp. Seweryn Gryniewicz,

OGNIOMISTRZA:

mł. ogn. Robert BRZOZOWSKI

mł. ogn. Marek METELSKI

mł. ogn. Marcin ŻUKOWSKI

MŁODSZEGO OGNIOMISTRZA:

st. sekc. Łukasz MURAWSKI

st. sekc. Sebastian SKAŁUBA.

STARSZY STRAŻAK:

str. Wojciech Szymański.

Minister spraw wewnętrznych i administracji z dniem 4 maja 2019 roku nadał stopień  MŁODSZEGO KAPITANA – asp. Danielowi Żamojtukowi. Akt nadania stopnia funkcjonariusz odebrał z rąk Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej podczas Centralnych Obchodów Dnia Strażaka w Warszawie połączonych z promocją oficerska absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej.

Ponadto asp. sztab. Jarosławowi Dadurze przyznano Złoty Medal Za Długoletnią Służbę, a ogn. Norbertowi Łupińskiemu Brązową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej, odznaczenia zostaną wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka. Wyżej wymienione odznaczenia państwowe nadają odpowiednio Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej (Złoty Medal Za Długoletnią Służbę) oraz Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji (Brązową Odznakę Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej).

Na zakończenie głos zabrali zaproszeni goście, którzy gratulowali odznaczonym i awansowanym oraz złożyli podziękowania strażakom za dotychczas pełnioną służbę. Po apelu pod remizą rozpoczął sie piknik. Były zabawy i konkursy, dmuchańce, stoisko z jedzeniem. Przed zebranymi wystąpił zespół Przeroślaki. Oprawę muzyczną zapewnił dj Tomaszek.

Opracowanie:  st. kpt. Kamil Pawlukanis

Comments are closed.