Obchody 40-lecia zamknięcia Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi

Z udziałem Antoniego Macierewicza, wojewody warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego, historyków IPN, a przede wszystkim kobiet internowanych, w sobotę w powiecie gołdapskim rozpoczęły się dwudniowe obchody 40-lecia zamknięcia Ośrodka Odosobnienia dla Internowanych Kobiet w Gołdapi.
 
Uroczystości upamiętniające internowane w 1982 roku kobiety – działaczki „Solidarności” i NZS, przywożone z całej Polski do Ośrodka w Gołdapi, rozpoczęły się konferencją pt. Represje wobec działaczek związkowych w stanie wojennym. Prelekcji z uwagą wysłuchali uczestniczący w wydarzeniu: wicestarosta gołdapski Andrzej Ciołek, członek Zarządu Powiatu Grażyna Senda oraz inni niewymienieni goście. Niespodziankę internowanym sprawił Marek Miros, który po swoim wystąpieniu zaprezentował piosenkę skomponowaną do jego słów przez znanego barda Jana Kondraka. Konferencji towarzyszyła wystawa przygotowana przez OBEN IPN w Gdańsku pt. Anna Walentynowicz. Legenda „Solidarności” 1929-2010.
 
Dni stanu wojennego, dni internowania i aresztowań były dla tych kobiet okresem licznych obaw, bolesnych przeżyć i osobistych tragedii. To właśnie one były bohaterkami dzisiejszego spotkania. Radosne, choć cząstka ich z pewnością została tam, w ośrodku… nie wszystko da się przecież zapomnieć…

Drugi dzień obchodów rozpoczął się mszą św. w Konkatedrze NMP Matki Kościoła w Gołdapi, podczas której nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie ufundowanej przez OBUWIM IPN w Białymstoku tablicy upamiętniającej pomoc mieszkańców Gołdapi i kościoła internowanym kobietom. Następnie odbyło się otwarcie wystawy przygotowanej przez OBEN IPN w Białymstoku pt. Kobiety internowane. Gołdap 1982 r. Złożono również kwiaty na grobie ks. prałata  Aleksandra Smędzika.

Comments are closed.