O sposobie tworzenia korytarzy życia, pierwszej pomocy przedmedycznej i zasadach bezpieczeństwa w gołdapskich Szkołach Nauki Jazdy

Funkcjonariusz Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi wspólnie z Powiatowym Koordynatorem Medycznym przeprowadzili spotkania w gołdapskich Szkołach Nauki Jazdy. Głównym celem tych działań było uświadomienie młodych kierowców jak ważne jest niesienie pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz jak powinni zachować się, aby ta pomoc mogła dotrzeć na czas.

Działania Policji i innych służb ratunkowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, dla których bezpieczeństwo jest najważniejsze. Przedstawiciel gołdapskiej komendy wraz z ratownikiem medycznym spotkali się z przyszłymi kierowcami w gołdapskich Szkołach Nauki Jazdy. Prelekcje zorganizowane zostały w ramach programów realizowanych przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi wspólnie z KPP Gołdap „Bądź uważnym i ostrożnym pieszym” oraz „On, Ty i Ja – razem bezpieczniej w powiecie Gołdapskim” dofinansowanemu przez Rządowy Program Ograniczenia Przestępczości i Aspołecznych Zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024. Funkcjonariusze podnosili świadomość kursantów w zakresie konieczności odpowiedniego zachowania podczas przejazdu pojazdów uprzywilejowanych oraz szkolili ich w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W trakcie spotkań policjant przypominał o konsekwencjach prawnych prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu bądź innych substancji psychoaktywnych. Dodatkowo, słuchacze mogli założyć alkogogle i narkogogle – czyli okulary o specjalnej konstrukcji, w których widzimy świat tak, jak widzi go osoba będąca pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Na koniec spotkania każdy uczestnik otrzymał KARTĘ ICE oraz gadżety promujące program Razem Bezpieczniej.

KPP Gołdap

Comments are closed.