O remontach cząstkowych na powiatowych drogach

Od stycznia br. na drogach powiatowych trwają remonty cząstkowe masą na zimno. Zlikwidowano w ten sposób szereg niebezpiecznych ubytków, zarówno w ulicach powiatowych w Gołdapi, jak i na niektórych drogach zamiejskich. Do tej pory wbudowano ponad 28 ton masy na zimno i prace nadal trwają.

Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi przygotowuje się do remontów emulsją i grysami organizując zapytania ofertowe  na zakup emulsji oraz usługi remontowe z użyciem remontera. Remonty cząstkowe z użyciem tego sprzętu  rozpoczną się z końcem kwietnia. W pierwszej kolejności sprzęt skierowany zostanie na drogi powiatowe w Gołdapi, następnie na zamiejskie.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o drogach publicznych zarządcą dróg powiatowych jest zarząd powiatu. Zadanie to może wykonywać przy pomocy jednostki organizacyjnej – w naszym przypadku jest to Zarząd Dróg Powiatowych w Gołdapi, ul. Gumbińska 2a. Dlatego też przypadki ubytków na drogach powiatowych prosimy w pierwszej kolejności zgłaszać Zarządowi Dróg Powiatowych (tel. 87 615 09 89 lub 502 654 240).

(na podstawie informacji z ZDP w Gołdapi)

 

Comments are closed.