O potrzebie wychowania fizycznego

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego oraz Starostwo Powiatowe w Gołdapi po raz kolejny zorganizowało bezpłatne warsztaty skierowane do nauczycieli wychowania fizycznego, instruktorów sportu i trenerów. Miały one miejsce 17 maja 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym w Gołdapi, a przeprowadzili je wykładowcy OSW:   dr Michał Boraczyński – „Model okresów sensytywnych w rozwoju motorycznym dzieci i młodzieży” oraz dr Jadwiga Cyganiuk – „Nauczyciel wobec zjawiska niećwiczenia uczniów – Identyfikacja barier i stworzenie możliwości czynnego udziału uczniów w lekcji wychowania fizycznego”.

Warsztaty, w których wzięło udział ponad 20 osób, zakończyły się pracą w grupach, wymianą doświadczeń w pracy z dziećmi i młodzieżą oraz ciekawą dyskusją na tematy związane z wychowaniem fizycznym, w tym m.in. jak zmotywować młodzież do aktywnego uczestniczenia w zajęciach w-f.

dr Michał Boraczyński – doktor nauk o kulturze fizycznej, autor i współautor kilkunastu publikacji naukowych z zakresu przygotowania i kształtowania motorycznego w grach zespołowych, oceny składników tkankowych ciała oraz zdolności wysiłkowych (kondycyjnych i koordynacyjnych) sportowców różnych dyscyplin sportu, szczególnie piłki nożnej.

dr  Jadwiga Cyganiuk – Kierownik Centrum Dydaktyczno-Naukowego Wychowania Fizycznego Olsztyńskiej Szkoły Wyższej.

[Not a valid template]

Comments are closed.