O drogach i budownictwie na posiedzeniu Zarządu ZPP

29 lutego 2016 r. w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Powiatów Polskich, w którym uczestniczył starosta gołdapski Andrzej Ciołek, członek Komisji Rewizyjnej Związku Powiatów Polskich. W obradach wziął udział Tomasz Żuchowski podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa.
Dyskutowano o zadaniach powiatu w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego oraz o zarządzaniu drogami. Podsekretarz stanu Tomasz Żuchowski zapoznał się postulatami zmian w ustawie o drogach publicznych i przedstawił plany ministerstwa infrastruktury i budownictwa w zakresie obszarów pozostających w gestii powiatów.
Rozmawiano o finansowaniu modernizacji dróg powiatowych. Tomasz Żuchowski przypomniał, iż Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych zakłada podział kwoty 4 mld zł w następujący sposób: 2016 rok – 800 mln, 2017 rok – 1 mld, 2018 rok – 1,1 mld, 2019 rok – 1,1 mld. Starostowie zwrócili uwagę na konieczność weryfikacji podziału środków finansowych na przebudowę dróg.
Tego samego dnia obradowała również Komisja Rewizyjna Związku Powiatów Polskich, która m.in. skontrolowała wykonanie budżetu Związku w 2015 roku oraz pracowała nad opinią do projektu budżetu na 2016 rok.

fot. ZPP

Comments are closed.