Nowi, wyszkoleni strażacy ochotnicy w powiecie gołdapskim

Od 2 lutego do 30 marca 2019 roku w Komendzie Powiatowej  PSP w Gołdapi odbywało się jedno z najważniejszych szkoleń skierowanych do strażaków ochotników – Szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

W szkoleniu brało udział 21 członków OSP, którzy uczestniczyli w zajęciach teoretycznych oraz praktycznych prowadzonych przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi. Był to pierwszy w tym roku kurs doskonalący strażaków OSP, którego zadaniem była nauka nowych zagadnień z zakresu szeroko rozumianego pożarnictwa dla nowo przyjętych druhów w szeregi Ochotniczych Straży Pożarnych oraz przygotowanie ich do bezpiecznego udziału w działaniach ratowniczo – gaśniczych. Oprócz zajęć prowadzonych w siedzibie komendy, strażacy musieli udać się do Komendy Powiatowej PSP w Ełku celem odbycia testu w komorze dymowej. Przejście w/w testu jest jednym z kryteriów dopuszczających słuchacza do egzaminu końcowego. Natomiast sam test polega na przejściu toru przeszkód w warunkach zadymienia przez strażaka wyposażonego w sprzęt ochrony dróg oddechowych w określonym czasie. Przed przystąpieniem do przejścia toru przeszkód strażak musi zaliczyć próbę wydolnościową.

Szkolenie podstawowe jest przepustką do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności na kolejnych szkoleniach organizowanych dla strażaków ochotników.  Zwieńczeniem ponad 2 miesięcy nauki był sprawdzian wiadomości teoretycznych oraz praktycznych do którego dopuszczono 19 druhów. Podczas egzaminu strażacy ochotnicy musieli zaprezentować zdobytą wiedzę i umiejętności, które oceniała komisja powołana przez Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Olsztynie. Wszyscy druhowie, którzy przystąpili do egzaminu zdali go i otrzymali zaświadczenia. Dzięki strażakom, którzy ukończyli te niezwykle trudne i długie szkolenie powiat gołdapski może poszczycić się kolejnymi wyszkolonymi ratownikami.

Opracowanie: st. kpt. Kamil Pawlukanis,

zdjęcia: Archiwum KP PSP w Gołdapi.

Comments are closed.