Nieustannie podejmują działania na rzecz mieszkańców powiatu i promują ziemię gołdapską

W połowie października, podczas posiedzenia Zarządu Powiatu starosta gołdapski Andrzej Ciołek wręczył „Medal za Zasługi dla Powiatu Gołdapskiego” osobom, które na różnych płaszczyznach (zdrowie, oświata, sport, turystyka) nieustannie podejmują działania na rzecz mieszkańców powiatu i promują ziemię gołdapską. Odznaczenia otrzymali:

Krystyna Fałtyn i Bożena Ejsmont, które przez ponad 20 lat wykonywały ofiarną i niezwykle trudną pracę  na rzecz mieszkańców powiatu gołdapskiego. Ich wiedza i zdobywane przez długie lata doświadczenie, a także szczególna umiejętność tworzenia wokół przyjaznej i  życzliwej atmosfery mają znaczący wpływ na jakość leczenia pacjentów  w naszym powiecie. Poprzez swoją wzorową postawę i sumienną pracę na rzecz mieszkańców, Panie nieustannie przyczyniają się do rozwoju i promocji powiatu gołdapskiego.

 

Katarzyna Stefanowska – wieloletni pracownik Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, wybitny ekspert wspierający rozwój dziecka od wieku niemowlęcego do momentu rozpoczęcia nauki w klasie pierwszej, udziela pomocy specjalistycznej dzieciom  z różnego rodzaju zaburzeniami.

 

Bogusław Jejer – całą karierę zawodową i społeczną związał z edukacją i   sportem. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy osiąga bardzo dobre wyniki sportowe ze swoimi uczniami na szczeblu miasta, powiatu i województwa, nieustannie promując nasz powiat. Jest inicjatorem oraz organizatorem wielu imprez sportowych. Prowadzi Uczniowski Klub Sportowy Jantar. Przez lata pracy dał się poznać jako osoba mocno zaangażowana w sprawy sportu szkolnego. Współpracował z Radą Rodziców, środowiskiem lokalnym i organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury fizycznej. Ponadto Pan Bogusław Jejer wielokrotnie pozyskiwał środki zewnętrzne na doposażenie sprzętu sportowego, zakup profesjonalnego ubioru sportowego dla zawodników oraz organizację imprez sportowych.

 

Zbigniew Makarewicz, który swoją postawą i podejmowanymi w obszarze turystyki przedsięwzięciami przyczynia się do rozwoju i promocji ziemi gołdapskiej. Od lat działa na rzecz powiatu gołdapskiego i jego mieszkańców. Stworzył mapę atrakcji powiatu. Jest promotorem produktów turystycznych, szlaków turystycznych oraz turystyki regionalnej. Organizuje i promuje wycieczki rowerowe, jest współorganizatorem wakacyjnej akcji „Chodź na rower”, a także współzałożycielem działającej w powiecie grupy Rowerowa Gołdap.

Ponadto starosta skierował wyrazy uznania i podziękowania do pani Olgi Żrebnej za wieloletnią i rzetelną pracę na rzecz Sołectwa Obszarniki.

Gratulujemy 🙂

Comments are closed.