Nie bądźmy obojętni wobec osób bezdomnych i samotnych

Przypominamy, iż w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Warmińsko- Mazurskiego do 31 marca 2017r. funkcjonuje  bezpłatna, całodobowa infolinia dla osób bezdomnych.

Pod numerem telefonu 800 165 320 osoby zainteresowane mogą uzyskać informacje na temat miejsc noclegowych, jadłodajni oraz punktów udzielania pomocy rzeczowej, finansowej, prawnej i medycznej na terenie województwa warmińsko- mazurskiego.

Ponadto zaktualizowany wykaz schronisk i ośrodków wsparcia świadczących usługi na rzecz osób bezdomnych i ubogich na terenie województwa warmińsko- mazurskiego, dostępny jest na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie pod adresem: www.olsztyn.uw.gov.pl .

Apelujemy! Jeżeli widzisz osobę nietrzeźwą, nieporadną przebywającą na mrozie lub w okolicznościach mogących zagrażać jej życiu lub zdrowiu zareaguj właściwie- zadzwoń na 112 lub 997 – nie bądź obojętny! Pamiętaj – każdy telefon może uratować czyjeś życie!

Comments are closed.