Narodowy Fundusz Zdrowia – ankieta satysfakcji pacjenta

Od 5 do 30 listopada 2015r. Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadza pilotażową ankietę monitorowania poziomu satysfakcji pacjenta. Pierwszym etapem jest badanie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Ankieta skierowana jest wyłącznie do pacjentów, a udział w niej jest dobrowolny i anonimowy. Zakłada się, że począwszy od 2016 r. ankieta będzie przeprowadzana cyklicznie. Pilotaż programu przewiduje przeprowadzenie ankiety skierowanej do pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń POZ w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W ramach pilotażu przez 3 tygodnie anonimowa ankieta będzie udostępniana pacjentom w formie elektronicznej na stronie internetowej Funduszu, a także w formie papierowej w punktach obsługi pacjentów w siedzibach Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz ich delegatur.
Ankieta dostępna jest pod adresem: ankiety.nfz.gov.pl/index.php/377824

 

Comments are closed.