NARKOgogle przekazane Policji

W czwartek, 15 grudnia odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Gołdapi. Spotkanie otworzyła wicestarosta gołdapski Grażyna Barbara Senda, która pełni funkcję zastępcy szefa PZZK. Przywitała przybyłych uczestników oraz przedstawiła tematykę omawianych zagadnień. W posiedzeniu PZZK uczestniczyli członkowie zespołu powołani zarządzeniem starosty gołdapskiego.

Na spotkaniu przedstawiono sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w powiecie gołdapskim za rok 2016 oraz omówiono projekt planu pracy zespołu w 2017r.

Czwartkowe posiedzenie zakończyło się miłym akcentem. Wicestarosta gołdapski przekazała Komendantowi Powiatowemu Policji w Gołdapi insp. Robertowi Marciniakowi  zakupione w ramach realizacji projektu ,,DOM, czyli DZIELNICOWY ODDANY MIESZKAŃCOM” :

–  NARKOgogle –  symulujące skutki używania narkotyków zwykłych

– NARKOgogle –  symulujące skutki używania marihuany

– 7 tablic z magnesami  – Bezpieczna droga

Wartość zakupu to 1379,00 złotych brutto.

[Not a valid template]

Comments are closed.