Najlepsi młodzi sportowcy naszego powiatu

W środę 21.06.2017 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji konkursu  „Młody Sportowiec Roku Szkolnego 2016/2017”. Celem wyboru Młodego Sportowca Roku jest uhonorowanie indywidualnych osiągnięć młodych ludzi uprawiających sport, ich promocja, jak i zachęta do systematycznej pracy i osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Konkurs obywa się w trzech kategoriach: szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne.

Zwycięzcy otrzymali z rąk starosty gołdapskiego Andrzeja Ciołka i przewodniczącego Rady Powiatu Stefana Piecha statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Gołdapi.

Gratulacje i upominki otrzymali również dyrektorzy szkół. Starosta podziękował też członkom komisji konkursowej za pracę przy wyłonieniu laureatów .

Serdecznie gratulujemy młodym sportowcom, ich rodzicom, trenerom oraz opiekunom. Zapraszamy do udziału w konkursie za rok.

WYNIKI konkursu „Młody Sportowiec Roku Szkolnego 2016/2017”:

SZKOŁY PODSTAWOWE

Miejsce I. Tymoteusz Walc, Szkoła Podstawowa nr 3 w Gołdapi

Miejsce II. Oliwia Bagińska, Szkoła Podstawowa nr 2 w Gołdapi

Miejsce III. Bartosz Kalinowski, Szkoła Podstawowa nr 1 w Gołdapi

Wyróżnienie. Aniela Leśniak, Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich

Wyróżnienie. Katarzyna Krygier, Szkoła Podstawowa w Dubeninkach

Wyróżnienie. Wiktor Bitowski, Szkoła Podstawowa w Pogorzeli

 

SZKOŁY GIMNAZJALNE

Miejsce I. Weronika Dziatkowska, Gimnazjum nr 1, im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Miejsce II. Kacper Taudul, Gimnazjum nr 1, im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Miejsce III. Szymon Gromko, Gimnazjum w Dubeninkach

Wyróżnienie. Hubert Gromko, Gimnazjum w Dubeninkach

Wyróżnienie. Weronika Kołdysz, Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich

Wyróżnienie. Rafał Podpirko, Zespół Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich

 

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Miejsce I. Konrad Poreda, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi 

Miejsce II. Kacper Misiun, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Miejsce III. Marcin Sitkowski, Zespół Szkół Zawodowych w Gołdapi

Wyróżnienie. Karolina Szyszkowska, Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Gołdapi

Comments are closed.