NABYWAMY LASY I GRUNTY PRZEZNACZONE DO ZALESIENIA

Nadleśnictwo Czerwony Dwór informuje, że jest zainteresowane zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, położonych w zasięgu administracyjnym nadleśnictwa.

Zasięg terytorialny Nadleśnictwa Czerwony Dwór oraz lokalizację proponowanych do sprzedaży gruntów, można zweryfikować na stronie https://www.bdl.lasy.gov.pl/portal/mapy.

Oferowane do sprzedaży działki powinny spełniać poniższe kryteria:

  • oznaczone są w Ewidencji Gruntów i Budynków jako las (Ls) lub w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są do zalesienia,
  • posiadają urządzoną księgę wieczystą,
  • są niezabudowane, wolne od naniesień i spornych granic,
  • mają uregulowany stan prawny,
  • nie są obciążane na rzecz osób trzecich,
  • granice są znane, widoczne w terenie lub zostały ustalone

W przypadku gruntów rolnych nieprzewidzianych w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego do zalesienia, niezbędne jest uzyskanie dla nich (przez właściciela) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Preferowane będą oferty sprzedaży dotyczące działek bezpośrednio przylegających do gruntów będących w zarządzie Nadleśnictwa Czerwony Dwór.

Informujemy, że zgodnie z zapisami art. 37 ustawy o lasach, nabycie lasu i gruntu przeznaczonego do zalesienia może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych, a cena zakupu nie może być wyższa od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

Oferty sprzedaży dla gruntów spełniających powyższe kryteria należy składać osobiście lub kierować na adres siedziby nadleśnictwa: Nadleśnictwo Czerwony Dwór, Czerwony Dwór 13, 19-411 Świętajno lub elektronicznie na adres e-mail: czerwonydwor@bialystok.lasy.gov.pl.

W ofercie sprzedażowej skierowanej do nadleśnictwa prosimy o podanie:

  • adresu administracyjnego nieruchomości, powiatu, gminy, obrębu ewidencyjnego, numeru

działki oraz jej powierzchni,

  • numeru księgi

W przypadku współwłasności oferta powinna zostać złożona przez wszystkich współwłaścicieli.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 87 523 85 11 w dni robocze od 7:15 do 15:15.

Comments are closed.