Nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Logo PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi od 1 marca 2022 r. rozpoczyna nabór wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W 2022 roku realizowane będą następujące formy wsparcia:

 

Moduł I Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

 • Zadanie A1 i A4 – oprzyrządowanie samochodu
 • Zadanie A2 i A3 – prawo jazdy

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie B1, B3, B4 – sprzęt elektroniczny
 • Zadanie B2 – sprzęt elektroniczny – szkolenia
 • Zadanie B5 – sprzęt elektroniczny – serwis

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

 • Zadanie C1- wózek elektryczny
 • Zadanie C2 – skuter, wózek inwalidzki – serwis
 • Zadanie C3 – proteza kończyny
 • Zadanie C4 – proteza kończyny – serwis
 • Zadanie C5 – skuter inwalidzki o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowanie elektryczne do wózka ręcznego
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywnosci zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności , którzy są przedstawicielami ustawowymi lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II: Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • szkole policealnej,
 • kolegium,
 • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

Terminy przyjmowania wniosków:

MODUŁ I – od 01.04.2022 r. do 31.08.2022 r.

MODUŁ II – od 01.03.2022 r. do 31.03.2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022)   od 01.09.2022 r. do 10 października 2022 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023)

 

Wysokość dofinansowania

 

Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość dofinansowania, wymagany udział własny w zakupie) można się zapoznać w ust. 9 oraz ust. 21-24 dokumentu pn. „Kierunki działań (…)” w 2022 roku.

Zapoznaj się z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w programie – zawarte są one w rozdziale VI ust. 1, ust. 4 oraz ust 5 programu.

 

Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej można złożyć w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Jak to zrobić?

Można dowiedzieć się np. pod adresem:

https://pz.gov.pl/pz/index lub

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Gołdapi, w godzinach urzędowania: poniedziałki – piątki 7:30 -15:30. Informacje telefoniczne pod nr tel.:87 615 24 73

e-mail: pcprgoldap@op.pl

Comments are closed.