Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach   pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.

 Termin rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania wniosków:

Moduł I od dnia 15.04.2019 r. do 31.08.2019 r. 

Moduł II

od dnia 01.03.2019 r do 30.03.2019 r. (I termin – rok akademicki 2018/2019)

od dnia 1.09.2019 r. do 10.10.2019 r. (II termin – rok akademicki 2019/2020)

W roku 2019 w ramach programu realizowane będą następujące zadania:

Moduł I:

 • Obszar A Zadanie 1 i 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,
 • Obszar B Zadanie 1, 3 i 4- pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego,
 • Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
 • Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
 • Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką)

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium,
 • w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu),  także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Z treścią programu, w tym z warunkami uczestnictwa w obu modułach  można zapoznać się pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywny-samorzad-tresc-programu/

oraz https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad/

 W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi szczegółowych informacji udziela Emilia Beker, tel. (87) 615 -24-73,  e-mail pcprgoldap@op.pl.

Comments are closed.