Nabór wniosków na Aktywny Samorząd Moduł II

Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gołdapi do 10 października przyjmuje wnioski w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

  • szkole policealnej,
  • kolegium,
  • szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.

 

Terminy przyjmowania wniosków: od 01.09.2020 r. do 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021)

Wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej można złożyć w dedykowanym systemie przygotowanym przez PFRON: SOW – System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnym pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/

Przypominamy i zachęcamy – możecie Państwo złożyć wniosek nie wychodząc z domu!!

Aby złożyć wniosek w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Jak to zrobić?

Można dowiedzieć się np. pod adresem:

https://pz.gov.pl/pz/index lub

https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany lub

https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem filmowym z instrukcją, jak założyć profil zaufany: https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/filmy/film-informacyjny-jak-zalozyc-profil-zaufany/index.html

 

Szczegółowe informacje udzielane są w siedzibie PCPR w Gołdapi, w godzinach: poniedziałki – piątki 7:30 -14:30. Informacje telefoniczne pod nr tel.:87 615 24 73 e-mail: pcprgoldap@op.pl

Comments are closed.