Nabór kandydatów do udziału w programie stażowym Junior Professionals in the EU Delegations (JPD)

Akademia Dyplomatyczna MSZ uprzejmie informuje, że Europejska Służba Działań Zewnętrznych ogłosiła nabór kandydatów do udziału w programie stażowym JUNIOR PROFESSIONALS IN THE EU DELEGATIONS (JPD) – High Level Traineeship Programme in the Delegations of the European Union, który będzie realizowany wspólnie przez ESDZ i Komisję Europejską.

Celem programu jest umożliwienie młodszym ekspertom z państw członkowskich UE zdobywanie praktycznego doświadczenia na temat pracy delegatur Unii oraz uzyskanie głębszego wglądu w ich rolę we wdrażaniu polityk UE w dziedzinie stosunków zewnętrznych, w tym Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa, a także pogłębienie wiedzy na temat ram instytucjonalnych UE w tej dziedzinie.

ESDZ oraz Komisja Europejska sfinansują koszty udziału w programie dwóch reprezentantów każdego z państw członkowskich. Uczestnicy programu zostaną skierowani do Przedstawicielstw UE na dziewięć miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejne dziewięć miesięcy), by zajmować się m.in. problematyką polityczną, kontaktami z mediami – stanowiska podlegające ESDZ; polityką handlową, ekonomiczną oraz pomocą rozwojową – stanowiska podlegające Komisji Europejskiej.

ESDZ zapewnia stypendium w wysokości 1300 euro miesięcznie, uzupełniane o comiesięczny dodatek (jego wysokość zależy od kategorii, do której dana delegacja UE została zakwalifikowana ze względu na warunki funkcjonowania), jednorazowy dodatek adaptacyjny oraz pokrycie kosztów zakwaterowania, ubezpieczenia oraz podróży „tam i z powrotem”.

Kalendarz rekrutacji:

31 stycznia – zakończenie przyjmowania kandydatur przez kraje członkowskie (etap I),

28 kwietnia – przekazanie listy wstępnie zakwalifikowanych kandydatów do ESDZ/Komisji przez kraje członkowskie (etap II),

czerwiec – publikacja listy osób zakwalifikowanych przez ESDZ,

czerwiec/lipiec – ostateczne potwierdzenie zakwalifikowania kandydatów do konkretnych delegacji UE – podpisanie umów (etap III),

wrzesień – obowiązkowe szkolenie wstępne w Brukseli,

wrzesień/październik – wyjazd uczestników JPD do delegatur UE.

Osoby zainteresowane udziałem w JPD prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej ESDZ: https://eeas.europa.eu, a następnie o przysłanie na adres jpd@msz.gov.pl wypełnionego formularza zgłoszeniowego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia br.

Comments are closed.